Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 13 of 23

DO ROGHA CÚRSAÍ A CHUR IN IÚL

Céim 6 – Cuir isteach do rogha cúrsaí Leibhéal 8 agus Leibhéal 7/6 roimh an 1 Feabhra le srianta a sheachaint

Tá na cúrsaí atá liostaithe sa Lámhleabhar seo rangaithe laistigh den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ). Tá cúrsaí liostaithe de réir an Leibhéil Gnóthachtála Foghlama NFQ is féidir a bhaint amach (e.g. NFQ leibhéil 6, 7 agus 8) agus de réir an tSaghais Dámhachtana NFQ is féidir a shroicheadh (e.g. Céim Onóracha Bhaitsiléara).

Tugann an tábla thíos eolas maidir leis na Leibhéil NFQ agus na saghsanna dámhachtainí a úsáidtear le rangú a dhéanamh ar na cúrsaí sa lámhleabhar seo:

Leibhéil NFQ

Mórdhámhachtain-Cineálacha

Leibhéal 8

Céim Onóracha Bhaitsiléara (HD)

Leibhéal 7

Gnáth-Chéim Bhaitsiléara (DG)

Leibhéal 6

Ardteastas (HC)

Tábla 1.6 Leibhéil NFQ agus Cineálacha Dámhachtainí

Tá roinnt cúrsaí atá liostaithe sa lámhleabhar seo agus tugann siad chomh fada le dámhachtainí nach mórdhámhachtainí iad thú. Beidh siad seo liostaithe mar is cuí mar Theastais (CT) nó mar Theastais Bunsraithe (FC) ag Leibhéal 6 NFQ agus mar Dhioplómaí (DP) ag Leibhéal 7 NFQ.

Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go gcomhlíonann tú na coinníollacha agus na riachtanais íosta iontrála maidir le gach cúrsa a roghnaítear. Ní hionann iarratas a phróiseáil agus a rá go nglactar leis go bhfuil na Riachtanais Íosta Iontrála comhlíonta agat.

Chun do roghanna cúrsaí a chur isteach níl le déanamh agat ach logáil isteach ar an tsaoráid ‘M’Iarratas’ agus cliceáil ar ‘Cuir roghanna cúrsaí Leibhéal 8 leis’ nó ‘Cuir roghanna cúrsaí Leibhéal 7/6 leis’. Tugtar rogha duit 10 gcinn de roghanna cúrsaí a thabhairt isteach ar gach liosta, agus ní bheidh tionchar ag na roghanna a dhéanann tú ar liosta amháin ar na roghanna ar an liosta eile – an t-aon am a chaithfidh tú rogha a dhéanamh idir na liostaí is ea nuair a fhaigheann tú tairiscint ar chúrsa ón dá liosta.

Gheobhaidh tú deiseanna athruithe a dhéanamh ar do chuid liostaí de rogha cúrsaí ag úsáid na saoráide ‘Athrú Intinne’ –srianta i gceist (féach ar leathanach 3). Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le roghanna cúrsaí a athrú, téigh chuig leathanach 14.

Ord na gCúrsaí a roghnaítear

Nuair a bhíonn tú ag cur isteach do roghanna cúrsaí tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugann tú liosta de do chuid cúrsaí bunaithe ar do roghanna pearsanta i ndáiríre agus ní ar thuairimí maidir le conas a éireoidh leat sna scrúduithe nó na pointí a cheapann tú a theastóidh le haghaidh cúrsa.

Ag an gcéim thairisceana gheobhaidh tú tairiscint ar an gcúrsa is airde ar do liosta de roghanna cúrsaí a meastar tú a bheith incháilithe ina leith, más ann dóibh. Mar shampla, má fhaigheann tú do chúrsa céadrogha Leibhéal 8 i mBabhta a hAon ní bhfaighidh tú tairiscint ar chúrsa Leibhéal 8 faoi sin i mbabhtaí ina dhiaidh sin. Má fhaigheann tú tairiscint ar an tríú cúrsa a roghnaigh tú d’fhéadfá fós tairiscint a fháil ar an gcéad nó ar an dara cúrsa a roghnaigh tú i mbabhta tairisceana ina dhiaidh sin, ach ní bhfaighidh tú tairiscint ar an gceathrú cúrsa a roghnaigh tú ná ar aon chúrsa faoi sin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas a eisítear tairiscintí agus faoi ‘Ord na gCúrsaí a roghnaíonn tú, tabhair cuairt ar threoracha físe an CAO sa rannán ‘Acmhainní do Mhic Léinn’ ar láithreán gréasáin an CAO www.cao.ie.

Next