Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 18 of 23

AN CÓRAS SCÓRÁLA POINTÍ D’IARRATASÓIRÍ ARDTEISTIMÉIREACHTA

Eisítear tairiscintí Bhabhta a hAon a luaithe is féidir tar éis torthaí scrúduithe na hArdteistiméireachta don bhliain reatha a chur ar fáil. De ghnáth, déantar é sin laistigh de sheachtain tar éis d’iarratasóirí a gcuid torthaí a fháil i lár mhí Lúnasa. Cuirtear na torthaí isteach i gcóras an CAO. I gcás gach cúrsa a ndearna tú iarratas air, seiceálfaidh córas an CAO ar dtús go gcomhlíonann tú na híosriachtanais iontrála.

Má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta le haghaidh an chúrsa/na gcúrsaí a ndearna tú iarratas air/orthu, ríomhfaidh an córas scór pointí ach scála comhchoiteann pointí na nInstitiúidí Ardoideachais a úsáid:

Scála Comhchoiteann Pointí na nInstitiúidí Ardoideachais

Ard-Leibhéal Grád

Pointí

Gnáth-Leibhéal Grád

Pointí

H1 (90 - 100)

100

H2 (80 < 90)

88

H3 (70 < 80)

77

H4 (60 < 70)

66

H5 (50 < 60)

56

O1 (90 - 100)

56

H6 (40 < 50)

46

O2 (80 < 90)

46

H7 (30 < 40)

37

O3 (70 < 80)

37

H8 (0 < 30)

0

O4 (60 < 70)

28

O5 (50 < 60)

20

O6 (40 < 50)

12

O7 (30 < 40)

0

O8 (0 < 30)

0

Tábla 1.8 Scála Comhchoiteann Pointí na nInstitiúidí Ardoideachais

Pointí Bónais don Mhatamaitic

Bronnfar 25 phointe bónais don Mhata Ardleibhéal ar ghráid H6 agus níos airde. Mar shampla, má fhaigheann iarratasóir grád H6, cuirfear 25 phointe breise leis an 46 phointe a bronnadh cheana ar ghrád H6 i.e. tá scór 71 phointe ag gabháil do Mhata Ardleibhéal ag an iarratasóir seo.

Pointí LCVP

Grád LCVP

Pointí LCVP

Gradam

66

Fiúntas

46

Pas

28

Pointí Mhatamaitic Bhonnleibhéil

Grád Mhatamaitic Bhonnleibhéil

Pointí Mhatamaitic Bhonnleibhéil

F1

20

F2

12

Coinníollacha breise:

  1. Déanfar na thoradh is fearr in ábhair aitheanta i Scrúdú Ardteistiméireachta amháin a chur san áireamh agus pointí á gcuntas. Má fhaigheann tú grád H6 nó níos airde sa Mhatamaitic Ardleibhéil, cuireann tú an 25 phointe bónais san áireamh anois chun na chéad sé scór is fearr a ghnóthaigh tú a aithint. Ní áirítear na pointí bónais i ríomh na bpointí foriomlána ach amháin nuair atá Matamaitic i measc na sé ábhar is fearr de chuid an iarratasóra tar éis an bónas a áireamh.

  2. Ní chuirfear san áireamh ach Scrúdú Ardteistiméireachta aon bhliain amháin nuair a bheidh pointí á gcuntas.

  3. I gcás ábhair áirithe e.g. Eacnamaíocht Bhaile (Ginearálta), Matamaitic Bhonnleibhéil, nó Gaeilge Bhonnleibhéil, b’fhéidir nach mbronnfadh roinnt institiúidí na pointí atá luaite thuas. Má bhíonn aon amhras ort, seiceáil le hOifig Iontrála na nInstitiúidí cuí.

  4. Cuimhnigh nach mór duit na híosriachtanais iontrála a shásamh ar dtús sula gcuirfear san áireamh thú le haghaidh cúrsa.

Next