Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 18 of 23

Coinníollacha breise:

  1. Déanfar na sé thoradh is fearr in ábhair aitheanta i Scrúdú Ardteistiméireachta amháin a chur san áireamh agus pointí á gcuntas. Má fhaigheann tú grád H6 nó níos airde sa Mhatamaitic Ardleibhéil, cuireann tú an 25 pointe bónais san áireamh anois chun na chéad sé scór is fearr a ghnóthaigh tú a aithint. Ní áirítear na pointí bónais i ríomh na bpointí foriomlána ach amháin nuair atá Matamaitic i measc na sé ábhar is fearr de chuid an iarratasóra tar éis an bónas a áireamh.

  2. Ní chuirfear san áireamh ach Scrúdú Ardteistiméireachta aon bhliain amháin nuair a bheidh pointí á gcuntas.

  3. I gcás ábhair áirithe, mar shampla, Eacnamaíocht Bhaile (Ginearálta), Matamaitic Bhonnleibhéil, nó Gaeilge Bhonnleibhéil, b’fhéidir nach mbronnfadh roinnt institiúidí na pointí atá luaite thuas. Má bhíonn aon amhras ort, seiceáil le hOifig Iontrála na nInstitiúidí cuí.

  4. Cuimhnigh nach mór duit na híosriachtanais iontrála a shásamh ar dtús sula gcuirfear san áireamh thú le haghaidh cúrsa.

Seo a leanas sampla ina ríomhtar pointí, lena n-áirítear pointí bónais le haghaidh Matamaitic Ardleibhéil:

Tábla 1.10 Sampla de ríomh na bpointí a fuarthas

Tá na seacht dtoradh seo a leanas ag iarratasóir sa bhliain 2019:

Ábhar

Leibhéal

Grád

Scór

Gaeilge

Ard

H2

88

Béarla

Gnáth

O2

46

Matamaitic

Ard

H5

56 +25= 81

Fraincis

Ard

H6

46

Bitheolaíocht

Ard

H3

77

Tíreolaíocht

Gnáth

O3

37

Stair

Ard

H5

56

Suimigh na sé scór is fearr, mar atá léirithe i gcló trom.

Pointí = 394

Tar éis na pointí a ríomh, cuirtear iarratasóirí ar liosta in ord fiúntais le haghaidh gach cúrsa a bhfuil siad incháilithe ina leith. Mar shampla, más rud é go bhfuil an scór pointí is airde agat, beidh tú ar bharr an liosta agus beidh an t-iarratasóir ag a bhfuil an dara scór is airde sa dara háit ar an liosta, agus mar sin de.

Tugann na hInstitiúidí Ardoideachais treoir don CAO ansin maidir leis an líon tairiscintí ba chóir di a thabhairt le haghaidh gach cúrsa. Más rud é gur sa 20ú háit le haghaidh cúrsa roghnaithe atá tú agus go dtugann an institiúid treoir don CAO 25 áit a thairiscint, gheobhaidh tú tairiscint d’áit ar an gcúrsa sin mura bhfuil tairiscint faighte agat ar chúrsa atá níos airde i liosta na gcúrsaí atá roghnaithe agat. Ní thairgfear cúrsa atá níos ísle in ord na gcúrsaí atá roghnaithe agat duit má fhaigheann tú tairiscint le haghaidh cúrsa atá níos airde i liosta na gcúrsaí atá roghnaithe agat.

D’fhéadfaí roghnú uimhreach randamaí a úsáid i roinnt cásanna. Sanntar uimhir randamach d’iarratasóirí sula gcuirtear iad ar an liosta Ord Fiúntais le haghaidh cúrsa. Tugtar uimhir randamach éagsúil le haghaidh gach cúrsa atá roghnaithe. Más rud é go bhfuil cúigear iarratasóirí ag a bhfuil an scór pointí céanna ag dul san iomaíocht le haghaidh áit amháin atá fágtha, cuirfear roghnú uimhreach randamaí i bhfeidhm agus tairgfear an áit don iarratasóir ag a bhfuil an uimhir randamach is airde.

Mura bhfaigheann iarratasóir tairiscint sa chéad bhabhta tairiscintí, féadfaidh sé/sí tairiscint a fháil i mbabhtaí ina dhiaidh sin.

Tabhair faoi deara: Ní thugann an Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha aon phointí i gcás scrúdú na hArdteistiméireachta ná scrúduithe eile i gcás a gcúrsaí teoranta. Tá tuilleadh sonraí i bhfoilseacháin an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha.

Ba chóir d’iarratasóirí ar chúrsaí fochéime míochaine amharc ar an rannán ‘Acmhainní do Mhic Léinn’ de láithreán gréasáin an CAO agus cliceáil ar an táb ‘Iontráil chuig Míochaine’.

Bronnfaidh gach Institiúid pointí do nasc-mhodúil LCVP amhail is dá mbeadh an séú hábhar agat i scrúdú na hArdteistiméireachta. Ach ní mheasann gach Institiúid gurb ionann LCVP agus comhlíonadh na gceanglas cáilitheachta i dtaca le pas a fháil in ábhair áirithe. Ba chóir d’iarratasóirí foilseacháin na hinstitiúide cuí a léamh chun na mionsonraí a fháil.

Next