Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 20 of 23

IARRATAIS DHÍREACHA AGUS IARRATAIS DHÉANACHA EISCEACHTÚLA

IARRATAIS LE SEOLADH DÍREACH GO DTÍ NA HINSTITIÚIDÍ ARDOIDEACHAIS

(A) Ginearálta:

Go ginearálta, is ceart iarratais a sheoladh díreach chuig an institiúid chuí (chuig an CAO) sna cásanna seo a leanas:

 1. Aon chúrsa nach bhfuil luaite sa lámhleabhar seo.

 2. Iontráil ar chúrsaí ag leibhéal iar-chéad bhliana. Ní mór duit ceist a chur ar Oifigí Iontrála na nInstitiúidí Ardoideachais faoi nósanna iarratais.

 3. Cúrsaí gearra, aontéarmacha, páirtaimseartha agus ócáideacha. Féach ar Chuid C thíos.

 4. Athiontráil chuig Coláiste Oideachais Mhuire Gan Smál, Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Luimnigh, Ollscoil Mhá Nuad agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh Eo.

 5. Cúrsaí Leanúnacha Oideachais sna hInstitiúidí Teicneolaíochta. Ní mór duit ceist a chur ar Oifigí Iontrála na nInstitiúidí Ardoideachais faoi nósanna iarratais.

 6. Iarratasóirí lánfhásta áirithe – féach ar www.cao.ie/mature agus Cuid D thíos chun faisnéis a fháil faoi iarratasóirí lánfhásta.

 7. Cúrsaí Iarchéime.

(B) Buanchónaí lasmuigh den Aontas Eorpach: (faoi láthair nó san am a caitheadh)

D’fhéadfadh sé gur gá d’iarratasóirí atá ina gcónaí anois, nó a bhí ina gcónaí, lasmuigh den Aontas Eorpach, a gcuid iarratas a sheoladh díreach chuig na hinstitiúidí.

I gcás na nInstitiúidí Ardoideachais eile, ní mór duit dul i dteagmháil le hOifig Iontrála gach Institiúide Ardoideachais a bhfuil spéis agat freastal uirthi chun a fhiafraí ar chóir duit iarratas a dhéanamh tríd an CAO nó go díreach chuig an institiúid atá i gceist. D’fhéadfadh sé go bhfuil beartais éagsúla ag Institiúidí Ardoideachais éagsúla. Ba chóir duit fiosruithe den sórt sin a dhéanamh tamall maith roimh an dáta deireanach, is é sin, an 1 Feabhra 2019 ag 5:15pm. D'fhéadfadh sé go mbeidh tú in ann polasaithe na n-institiúidí ardoideachais a sheiceáil ar a láithreáin ghréasáin. D’fhéadfadh impleachtaí tromchúiseacha a bheith ann sa chás nach ndéantar seiceáil faoin nós imeachta ceart maidir le hiarratas a dhéanamh.

(C) Cúrsaí páirtaimseartha agus cúrsaí tráthnóna:

Ní féidir úsáid a bhaint as córas lárnach an CAO le hiarratas a dhéanamh ar roinnt cúrsaí páirtaimseartha agus cuid mhaith cúrsaí tráthnóna. Caithfear iarratas a sheoladh díreach chuig na coláistí atá i gceist. Cuireann na hinstitiúidí ardoideachais réimse leathan den saghas seo cúrsa ar fáil, agus má tá suim agat in aon cheann de na cúrsaí sin, déan teagmháil díreach leis na hinstitiúidí féin.

(D) Iarratasóirí lánfhásta:

 1. D’fhéadfadh sé go bhfuil srianta áirithe i bhfeidhm i gcás iarratasóirí lánfhásta.

 2. Go hiondúil, is ceart d’iarratasóirí lánfhásta bheith 23 bliain d’aois an 1 Eanáir 2019 nó roimhe sin le hiontráil i gcúrsa i bhfómhar na bliana 2019, agus ní mór dóibh iarratas a dhéanamh roimh an 1 Feabhra 2019 ag 5:15pm. Tá rialacha difriúla ag institiúidí ardoideachais ar leith, áfach, maidir le haois iarratasóra agus freisin maidir leis an tslí ina dtugann siad sainmhíniú ar “iarratasóirí lánfhásta”, agus glacann cuid acu le hiarratais a thagann chucu tar éis an 1 Feabhra 2019 (ní dhéantar amhlaidh i gcás iontrála i mbunmhúinteoireacht d’iarratasóirí lánfhásta).

 3. Sula ndéantar iarratas is ceart duit tagairt do www.cao.ie/mature agus súil a chaitheamh ar an bhfaisnéis d’iarratasóirí lánfhásta ar láithreáin ghréasáin na nInstitiúidí Ardoideachais. Ba chóir duit, ach go háirithe, riachtanais na hinstitiúide maidir le faisnéis bhreise ar iarratasóir a sholáthar. Má bhíonn ceist ar bith agat, ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Iontrála nó leis an Oifigeach do Mhic Léinn Lánfhásta san Institiúid Ardoideachais atá i gceist tamall maith roimh na dátaí deiridh.

 4. Más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar bunmhúinteoireacht lánfhásta, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar na cúrsaí sin tríd an CAO roimh an 1 Feabhra 2019 ag 5:15pm.

Téigh chuig www.cao.ie/mature chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi iarratais dhíreacha d’iarratasóirí lánfhásta.

Next