Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 4 of 23

IARRATAS A CHUR CHUIG AN CAO

Céim 1: Cláraigh ar chóras an CAO roimh an spriocdháta chun d’uimhir iarratais CAO a fháil

  1. Téigh ar líne chuig www.cao.ie agus cliceáil ar Déan Iarratas.

  2. Cuir isteach do shonraí pearsanta go cúramach.

  3. Tabhair seoladh ríomhphoist bailí – teastaíonn seoladh ríomhphoist bailí chun críocha slándála agus cumarsáide. D’fhéadfá a bheith siar go mór leis mura dtugann tú seoladh ríomhphoist bailí, mar shampla, d’fhéadfá gan aon tairiscint a fháil. Tabhair faoi deara go mb’fhéidir go dteastódh ón CAO, agus ó na hinstitiúidí ardoideachais ar a ndéanann tú iarratas, teagmháil a dhéanamh leat maidir le d’iarratas, agus d’fhéadfadh siad dul i dteagmháil leat trí ríomhphost, sa phost nó le teachtaireacht téacs.

  4. Roghnaigh an rannán/na rannáin cáilíochtaí agus measúnuithe atá ábhartha duitse (d’fhéadfadh níos mó ná rannán ábhartha amháin – féach ar leathanach 5 le haghaidh tuilleadh faisnéise).

  5. Roghnaigh do mhodh íocaíochta. Más le cárta creidmheasa nó cárta dochair a bhíonn tú ag íoc, cuirfear ar aghaidh chuig scáileán íocaíochta thú. Láimhseálann Global Payments na hidirbhearta cárta íocaíochta ar fad. Ní stórálfaidh an córas CAO aon sonraí maidir leis an gcárta íocaíochta. A luaithe agus a bheidh d'íocaíocht próiseáilte, tabharfar ar ais chuig láithreán gréasáin an CAO thú chun na céimeanna atá fágtha a chur i gcrích.

  6. Cruthaigh pasfhocal. Má dhéanann tú dearmad do phasfhocal is féidir leat an tsaoráid pasfhocail dhearmadta a úsáid. Teastóidh d’uimhir iarratais CAO uait, do dháta breithe agus an seoladh ríomhphoist atá cláraithe le do chuntas le bheith in ann do phasfhocal a athshocrú go huathoibríoch. Má bhíonn deacracht agat do phasfhocal a athshocrú cuir ríomhphost chuig an CAO ag úsáid na saoráide ‘Teagmháil’.

  7. Ní mór duit cliceáil ar ‘Lean leis an iarratas’ chun d’uimhir iarratais CAO a fháil. Beidh do shonraí iarratais le feiceáil ar an scáileán agus gheobhaidh tú ríomhphost freisin ina mbeidh d’uimhir iarratais CAO. Mura bhfaigheann tú ríomhphost le d’uimhir iarratais, níor próiseáladh d’iarratas i gceart.

Tabhair faoi deara: Ba chóir duit d’ainm a chur isteach díreach mar atá sé le feiceáil ar do Theastas Breithe nó ar do Phas. Más mian leat iarratas a dhéanamh faoi ainm eile, beidh fianaise aitheantais ag teastáil ó na hinstitiúidí ardoideachais agus tú ag clárú.

Tábla 1.1 Dátaí deireanacha le haghaidh iarratais agus táillí

Dátaí deireanacha le haghaidh Iarratas agus Táillí

TÁILLE

DÁTA DEIREANACH

Iarratas luath ar líne (ar lascaine)

30

20 Eanáir 2019 ag 5:15pm

Gnáthiarratas ar líne

45

1 Feabhra 2019 ag 5:15pm

Iarratas déanach ar líne – beidh srianta i bhfeidhm (féach ar leathanach 3)

60

1 Bealtaine 2019 ag 5:15pm

Athrú Intinne – beidh srianta i bhfeidhm (féach ar leathanach 3)

Dada

1 Iúil 2019 ag 5:15pm

Iarratas déanach eisceachtúil ar líne (féach ar leathanach 14)

60

22 Iúil 2019 ag 5:15pm

Ba chóir duit a chinntiú nach ndéanann tú iarratas ró-ghar don dáta deireanach atá leagtha síos. Ní cheadófar aon síneadh ar na dátaí deireanacha agus ní aisíocfar aon cheann de na táillí iarratais.

IARRATAIS DHÉANACHA

Is ionann Iarratais Dhéanacha agus iad sin a fhaightear tar éis 5:15pm an 1 Feabhra 2019 agus glacfar leo suas go dtí 5:15pm an 1 Bealtaine 2019, faoi réir na srianta atá liostaithe ar leathanach 3 den lámhleabhar seo. Osclóidh an tsaoráid ar líne d'iarratais dhéanacha an 5 Márta 2019 ag 12:00 meán lae – tá táille €60 i gceist.

IARRATAS AN ATHAIR CHUIG AN CAO

Más rud é gur chuir tú iarratas chuig an CAO i mbliain eile roimhe seo agus más maith leat iarratas a dhéanamh arís don bhliain 2019, ní mór duit iarratas nua a dhéanamh. De ghnáth, ní bheidh do sheanuimhir iarratais CAO de dhíth ort toisc go dtabharfar uimhir CAO nua duit nuair a dhéanann tú iarratas (ach amháin i gcás iarratasóirí a bhfuil cáilitheacht HEAR agus/nó DARE á tabhairt ar aghaidh acu ón mbliain 2018. Mura bhfuil tú in ann teacht ar d'uimhir iarratais CAO 2018 cuir ríomhphost le do thoil chuig an CAO tríd an tsaoráid Teagmhála).

Next