Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 14 of 23

TAR ÉIS IARRATAS A DHÉANAMH

COMHFHREAGRAS TÁBHACHTACH

Déanfaidh an CAO teagmháil le hiarratasóirí ag eatraimh éagsúla ar fud an phróisis iarratais tríd an bpost agus trí ríomhphost agus, i roinnt cásanna, cuirfidh siad glao gutháin orthu agus seolfaidh siad teachtaireacht téacs SMS chucu. Is gá gach comhfhreagras ón CAO a léamh go cúramach agus ba chóir aon earráidí nó nithe a fágadh ar lár a chur in iúl don CAO láithreach tríd an bhfoirm ‘Teagmháil’ ar ár láithreán gréasáin ag www.cao.ie.

Is é an t-iarratasóir atá freagrach as a chinntiú go bhfaightear gach comhfhreagras ábhartha agus go bpléitear leis go cuí. Má tá an t-iarratasóir le bheith as baile uair ar bith idir mí Feabhra agus mí Dheireadh Fómhair, ba chóir dó/di socruithe a dhéanamh le duine éigin lena chinntiú go bhfreagrófar aon litreacha a sheolann an CAO chuige/chuici go sciobtha. D’fhéadfá a bheith siar go mór leis mura dtugann tú freagra, mar shampla, d’fhéadfá gan aon tairiscint a fháil. Déan cinnte go seiceálann tú an cuntas ríomhphoist a cuireadh ar fáil ag céim an iarratais agus léigh an ‘Ráiteas ar Thaifead Iarratais’ a eisíodh ar gach iarratasóir i mí na Bealtaine.

Ag céim na dtairiscintí, gheobhaidh iarratasóirí ‘Fógra Tairisceana’ má mheastar iad a bheith i dteideal tairisceana nó gheobhaidh siad ‘Ráiteas ar Thaifead Iarratais’ mura meastar iad a bheith i dteideal tairisceana i mBabhta a hAon.

Déanfaidh Institiúidí Ardoideachais áirithe teagmháil dhíreach le hiarratasóirí freisin tríd an bpost, trí ríomhphost agus trí theachtaireacht téacs SMS. Ba chóir duit na fillteáin seo a sheiceáil go tréimhsiúil: turscar, bulc, cur chun cinn nó dramhphost, etc. Má fhaigheann tú amach go bhfuil ríomhphoist ón CAO nó ó Institiúidí Ardoideachais á dtarchur chuig na fillteáin sin, ba chóir duit breithniú a dhéanamh ar na seoltaí ríomhphoist sin a chur le do chuid teagmhálaithe nó le do leabhar seoltaí ríomhphoist.

RÁITEAS AR THAIFEAD IARRATAIS

Roimh dheireadh mhí na Bealtaine seolfar Ráiteas ar Thaifead Iarratais chugat mar admháil dheireanach sa chaoi gur féidir leat a chinntiú gur taifeadadh an fhaisnéis ar fad ina hiomláine agus i gceart. Ba chóir duit na rudaí seo a leanas a sheiceáil:

  1. An bhfuil do chuid roghanna cúrsaí go léir taispeánta agus san ord ceart?

  2. An bhfuil gach ceann de na cóid chúrsa ceart?

  3. An bhfuil na huimhreacha scrúdaithe ceart?

  4. An bhfuil na scrúduithe agus na díolúintí ar fad luaite?

  5. An bhfuil na sonraí pearsanta go léir ceart?

Mura sroicheann an Ráiteas thú roimh an 1 Meitheamh, is gá teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach. D’fhéadfá a bheith siar go mór leis mura ndéanann tú amhlaidh, mar shampla, d’fhéadfá gan aon tairiscint a fháil.

Tá stampa ar an Ráiteas ar Thaifead Iarratais le go mbeidh a fhios agat cén uair a phriontáil an CAO an doiciméad. Beidh athruithe a rinneadh ar d'iarratas i ndiaidh an dáta seo le feiceáil ar do chuntas CAO ar líne. Logáil isteach i do chuntas CAO tríd an tsaoráid 'M'iarratas' le cinntiú go bhfuil d’fhaisnéis nuashonraithe cláraithe ina iomláine agus i gceart roimh an sprioc Athrú Intinne an 1 Iúil ar 5:15pm.

ATHRÚ INTINNE

Is féidir athruithe a dhéanamh ar do roghanna cúrsaí go dtí an 1 Feabhra ag 5:15pm gan táille bhreise a íoc. Ag tús mhí Feabhra, beidh saoráid ‘Athrú ar Roghanna Cúrsaí’ ar fáil ar líne ar tháille €10. Féadfaidh iarratasóirí cláraithe an tsaoráid sin a úsáid chun aon chúrsaí srianta nach bhfuil liostaithe ar iarratas cheana féin a chur leis, nó iarratasóirí cláraithe sa chatagóir shrianta ar gá dóibh a rogha cúrsaí a athrú, suas go dtí an 1 Márta 2019 ag 5:15pm.

Next