Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 15 of 23

Osclaíonn saoráid ‘Athrú Intinne’ ar líne an CAO ag tús mhí na Bealtaine agus cuirtear deireadh leis an 1 Iúil ag 5:15pm – tá srianta i bhfeidhm (féach ar leathanach 3). Is féidir leat an tsaoráid ar líne a úsáid chomh minic agus is mian leat chun cur le do chúrsaí, iad a bhaint nó a chur in ord arís, agus ní ghearrfar aon táille bhreise ort go dtí an 1 Iúil ag 5:15pm.

Chun roghanna cúrsaí a athrú, logáil isteach i do Chuntas CAO tríd an tsaoráid ‘M’Iarratas’ agus cliceáil ar ‘Cuir Roghanna Cúrsaí Leibhéal 8 leis’ nó ‘Cuir Roghanna Cúrsaí Leibhéal 7/6’ leis. Ina dhiaidh sin, féadfaidh tú an liosta ‘Cúrsaí Nua’ a úsáid chun cúrsaí nua a chur isteach, neamhaird a dhéanamh ar rogha cúrsaí reatha, nó an rogha cúrsaí atá agat faoi láthair a chur in ord arís. Ní mór duit gach ceann de do chúrsaí a liostáil bunaithe ar do chuid roghanna ar an liosta nua. Má athraíonn tú cúrsaí ar líne, seolfar admháil chuig do sheoladh ríomhphoist – seiceáil an ríomhphost sin go cúramach agus cuir an CAO ar an eolas maidir le haon earráidí nó nithe a fágadh ar lár. Ba chóir duit seiceáil freisin go bhfuil do chúrsaí nuashonraithe tríd an tsaoráid ‘M’Iarratas’ a úsáid roimh an 5:15pm an 1 Iúil.

Tabhair faoi deara: Ní féidir leat cúrsaí srianta a thabhairt isteach leis an tsaoráid ‘Athrú Intinne’. Eisceacht: I gcás cúrsa srianta arb ionann na nósanna imeachta measúnaithe don chúrsa a roghnaíonn tú agus cúrsa atá roghnaithe agat faoin 1 Feabhra 2019 ag 5:15pm, d'fhéadfaí go mbeadh cead agat an rogha sin a dhéanamh leis an áis ‘Athrú Intinne’. Ba cheart labhairt leis an institiúid ardoideachais cuí sula roghnaíonn tú cúrsa den saghas seo.

Má dhéanann tú Athrú Intinne, cealaíonn sé agus tagann sé in áit gach rogha cúrsa a rinne tú cheana in aon chatagóir ina ndéantar athruithe.

ATHRÚ AR DO FHAISNÉIS PHEARSANTA/SCRÚDUITHE:

Féadfaidh tú roinnt de d’fhaisnéis phearsanta a athrú (e.g. seoladh poist, uimhir ghutháin agus seoladh ríomhphoist) ach an tsaoráid ‘M’Iarratas’ a úsáid nó iad a athrú ar pháipéar. Chun sonraí maidir le d’ainm nó do dháta breithe a athrú nó chun cur le faisnéis maidir le scrúduithe, caithfidh tú scríobh chuig an CAO. Má athraíonn tú do shonraí pearsanta ar líne, seolfar admháil chuig do sheoladh ríomhphoist. Bain leas as an áis “M’Iarratas” lena chinntiú go bhfuil do rogha cúrsaí nuashonraithe i gceart. Má dhéanann tú athruithe ar do chuid sonraí pearsanta nó ar shonraí faoi scrúduithe ar pháipéar, seolfaidh an CAO Ráiteas ar Thaifead Iarratais nua amach chugat mar admháil ar na hathruithe sin. Mura bhfuil an Ráiteas ar Thaifead Iarratais leasaithe faighte agat roimh an 7 Iúil, nó laistigh de sheacht lá ón dáta a chuir tú an leasú sa phost chuig an CAO tar éis an 7 Iúil, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach.

TÁBHACHTACH:

Má tá iarratas déanta agat ar aon chúrsa teoranta agus/nó más Iarratasóir i gcatagóir theoranta thú agus má athraíonn tú do shonraí teagmhála, déan teagmháil leis na hinstitiúidí ar chuir tú isteach orthu lena chinntiú go bhfuil do chuid sonraí is déanaí acu.

Next