Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 17 of 23

NA HÁITEANNA ATÁ AR FÁIL

Is éard atá i gceist le háiteanna ar fáil ná áiteanna ar chúrsaí áirithe nach bhfuil líonta tar éis na tairiscintí go léir a thabhairt agus tar éis liostaí feithimh a ídiú. Agus iad ag cur isteach ar chúrsaí Áiteanna atá ar Fáil, ba chóir d’iarratasóirí neamhaird a dhéanamh de phointí a foilsíodh roimhe seo i mbabhtaí tairisceana níos luaithe. Caithfidh Iarratasóirí a sheiceáil go gcomhlíonann siad na híosriachtanais iontrála a bhíonn ann de ghnáth i gcás an chúrsa/na gcúrsaí i gceist.

Fógraítear cúrsaí ina bhfuil Áiteanna atá ar Fáil ar láithreán gréasáin an CAO ar feadh tréimhse i mí Iúil agus tar éis tairiscintí Bhabhta a hAon a eisiúint i mí Lúnasa – téigh chuig www.cao.ie agus cliceáil ar an táb ‘Available Places’. Is féidir le hiarratasóirí nua (táille €45) agus le hiarratasóirí atá ann cheana leas a bhaint as an tsaoráid sin. Téigh chuig láithreán gréasáin an CAO ag www.cao.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin tsaoráid ‘Available Places’.

RÍOMH POINTÍ D’IARRATASÓIRÍ ARDTEISTIMÉIREACHTA

Eisítear tairiscintí Bhabhta a hAon a luaithe is féidir tar éis torthaí scrúduithe na hArdteistiméireachta don bhliain reatha a chur ar fáil. De ghnáth, déantar é sin laistigh de sheachtain tar éis d’iarrthóirí a gcuid torthaí a fháil i lár mhí Lúnasa. Cuirtear na torthaí isteach i gcóras an CAO. I gcás gach cúrsa a ndearna tú iarratas air, seiceálfaidh córas an CAO ar dtús go gcomhlíonann tú na híosriachtanais iontrála.

Má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta le haghaidh an chúrsa/na gcúrsaí a ndearna tú iarratas air/orthu, ríomhfaidh an córas scór pointí ach scála comhchoiteann pointí na nInstitiúidí Ardoideachais a úsáid:


Scála Comhchoiteann Pointí na nInstitiúidí Ardoideachais


Tábla 1.9 Scála Comhchoiteann Pointí na nInstitiúidí Ardoideachais

Ard-Leibhéal Grád

Pointí

Gnáth-Leibhéal Grád

Pointí

H1 (90 - 100)

100

H2 (80 < 90)

88

H3 (70 < 80)

77

H4 (60 < 70)

66

H5 (50 < 60)

56

O1 (90 - 100)

56

H6 (40 < 50)

46

O2 (80 < 90)

46

H7 (30 < 40)

37

O3 (70 < 80)

37

H8 (0 < 30)

0

O4 (60 < 70)

28

O5 (50 < 60)

20

O6 (40 < 50)

12

O7 (30 < 40)

0

O8 (0 < 30)

0

Pointí Bónais don Mhatamaitic

Bronnfar 25 pointe bónais don Mhata Ardleibhéal ar ghráid H6 agus níos airde. Mar shampla, má fhaigheann iarratasóir grád H6, cuirfear 25 pointe breise leis an 46 pointe a bronnadh cheana ar ghrád H6 i.e. tá scór 71 pointe ag gabháil do Mhata Ardleibhéal ag an iarratasóir seo.

Pointí LCVP

Grád LCVP

Pointí LCVP

Gradam

66

Fiúntas

46

Pas

28

Pointí i gcomhair Matamaitice - Bonnleibhéal

Grád i gcomhair Matamaitice - Bonnleibhéal

Pointí i gcomhair Matamaitice - Bonnleibhéal

F1

20

F2

12

Next