Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 23 of 23

Caithfidh iarratais Athbhreithniú agus Achomhairc a dhénamh ar líne ag CAO - My Application roimh an spriocdháta foilsithe. Is féidir níos mó eolais a fháil ar www.cao.ie agus www.accesscollege.ie maidir le Athbhriethniú agus Achomhairc, treoracha don phróiseas iarratais agus spriocdhátaí agus san áireamh.

Níl aon chostas ar an tseirbhís áirithe seo. Má tá tú míshásta le toradh d’achomhairc, féadfaidh tú achomharc eile a dhéanamh chuig Oifig an Ombudsman.

TUILLEADH FAISNÉISE – ACMHAINNÍ AR LÍNE

Tá roinnt acmhainní luachmhara ar fáil ar láithreán gréasáin an CAO, lena n-áirítear na hacmhainní seo:

 • Foirm iarratais shamplach ar líne

 • Saoráid chuardach cúrsaí ar líne

 • Rannán acmhainní do mhic léinn

 • Treoracha físeáin do chéimeanna difriúla den phróiseas iarratais

 • Leagan ar líne den lámhleabhar seo

 • Rannán ‘Nuacht d’Iarratasóirí’ lena gcuirtear an scéala is deireanaí ar fáil go rialta

 • Rannán tiomnaithe do thuismitheoirí, lena n-áirítear lámhleabhar dóibh dar teideal The CAO: A guide for parents and guardians

 • Sceideal de dhátaí tábhachtacha agus de chomhfhreagras

 • Faisnéis faoin gcóras scórála pointí, faoi uimhreacha randamacha, faoi athsheiceálacha scrúdaithe agus faoi ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

 • Naisc Úsáideacha

 • Freagraí ar cheisteanna coitianta

Tapaigh an deis le héirí cleachta ar an láithreán gréasáin agus na hacmhainní a chuirtear ar fáil.

FOIRMEACHA IARRATAIS AR PHÁIPÉAR

Más mian leat iarratas a dhéanamh chuig an CAO agus úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ar pháipéar, déan teagmháil leis an CAO tamall maith roimh an dáta deiridh agus seolfar cóip den iarratas ar pháipéar chugat sa phost. Is ionann an táille iarratais le haghaidh iarratas ar pháipéar a fhaightear roimh an 1 Feabhra ag 5:15pm agus €45 agus is ionann an táille le haghaidh iarratas ar pháipéar a fhaightear tar éis spriocdháta an 1 Feabhra agus roimh an 1 Bealtaine ag 5:15pm agus €90.

Cuirfear Ráiteas ar Rogha Cúrsaí amach roimh an 15 Feabhra chuig gach iarratasóir a dhéanann iarratas ar pháipéar chuig an CAO roimh an 1 Feabhra ag 5:15pm. Mura bhfaigheann tú é, is gá teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach.

Cuirfear Ráiteas ar Rogha Cúrsaí chuig gach iarratasóir a dhéanann iarratas déanach ar pháipéar roimh an 15 Bealtaine. Mura bhfaigheann tú é, is gá teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach.

Cosaint Sonraí

Urramaíonn an CAO príobháideacht do chuid sonraí pearsanta. Tar éis iarratas a chur isteach chuig an CAO, déanfar do chuid sonraí a chur ar fáil do na hInstitiúidí Ardoideachais a bhfuil iarratas déanta agat chucu. Ina theannta sin, úsáidfear sonraí san iarratas chun sonraí scrúduithe a fháil ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit, ó QQI FET/FETAC agus ó údaráis scrúduithe sa Bhreatain agus i dTuaisceart Éireann ar mhaithe leis na sonraí sin a fhíorú.

Coinnítear iarratais ar pháipéar agus doiciméid tacaíochta eile d’iarratais ar feadh dhá bhliain agus ansin scriostar iad faoi rún. Coinnítear sonraí leictreonacha ar feadh tréimhse seacht mbliana. Ní sheolfar aon doiciméid ar ais chuig iarratasóirí.

Tiocfaidh Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí an AE (Uimhir 2016/679) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. I ndiaidh an dáta sin, féach le do thoil ar shuíomh gréasáin an CAO le haghaidh faisnéis nuashonraithe maidir le cosaint sonraí.