Cad é mo Uimhir Iarratais CAO?

Nuair a dhéanann tú iarratas gheobhaidh tú d'uimhir iarratais CAO. Beidh ort d'uimhir thagartha a luaigh i ngach cumarsáid le CAO. Freisin, beidh ort d'uimhir a úsáid chun logáil isteach ar an leathanach “M'Iarratas” ar líne.

Beidh d'uimhir iarratais CAO ar aon ríomhphost nó raiteas a bhfaigheann tú ón CAO.

Mura bhfuil tú in ann d'uimhir iarratais CAO a lorg is féidir glaoigh ar 091-509800 chun é a fháil (nó +353-91-509800 taobh amuigh d'Éirinn).

Más mian leat iarratas a dhéanamh chuig CAO ach mura bhfuil d'uimhir thagartha CAO 2018 faighte agat fós, cliceáil ar an gcnaipe "Déan Iarratas" ón roghchlár le tús a chur le d'iarratas. ×