Iarratais Neamh-Rialta
Treoracha maidir le soláthar cáipéisí sa phost.

 1. Ní mór duit teastais a sholáthar do CAO i gcás gach cáilíocht atá luaite agat sa roinn d’ Iarratais Neamh-Rialta ar an bhfoirm seo.
  1. Déan cinnte go dtugtar dátaí, ábhair agus torthaí i gcás na dteastais sin
  2. Ní gá bunchóipeanna a sholáthar. Is leor fótachóipeanna atá deimhnithe go hoifigiúil ag an scoil, mar shampla.
  3. Ní ghlacfar le doiciméid a sheoltar ar ríomhphoist ná ar an bhfacs.
  4. Is gá go mbeadh gach doiciméid marcáilte go soiléir ag taispeáint d’ainm agus do d’Uimhir Iarratais.
  5. Is gá aistriúchán deimhnithe Béarla a sholáthar i gcás cáilíochtaí nár eisíodh i mBéarla nó i nGaeilge, chomh maith le fótachóipeanna deimhnithe A4 de na doiciméid iad féin.

 2. Seoltar gach doiciméid chuig CAO (féach an seoladh thíos)
  Ná seol aon rud chuig na hinstitiúidí féin mura n-iarrtar ort é sin a dhéanamh.
 3. Seol na doiciméid chuig an seoladh seo a leanas:

  Central Applications Office,
  Teach an Túir,
  Sráid Eglinton,
  Gaillimh.
 4. Más mian leat deimhniú a fhail ón CAO go bhfuair siad do chuid doiciméid ní mór duit cárta poist a chur isteach ar a mbeidh do sheoladh féin agus stampa freisin.
 5. Le do thoil, léigh lth. 12 den Lámhleabhar le breis treoracha a fháil.
 6. Mura gcloítear leis na treoracha seo, ansin d’fhéadfadh táille sa bhreis a bheith le n-íoc ag iarratasóir agus d’fhéadfadh an mhoill seo cur as do phróiseáil d’iarratas leis.
×