Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed. If you use the CAO interactive handbook or CAO Virtual Assistant, you will be asked to consent to third party cookies.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

Uasiontráil

Tá muid ag obair ar an suíomh faoi láthair.

Déanann an CAO próiseáil ar iarratais do chúrsaí fhochéime dara, tríú agus ceathrú bliana in Institiúidí Tríú Leibhéil na hÉireann. Seo é an modh iontrála d'iarratais Uasiontrála. Is gá Ardoideachas nó Breisoideachas chuí a bheith ag iarrthóirí chun bheith oirúnach don modh iontrála d'iarratais Uasiontráil. Is iad na hInstitiúidí Tríú leibhéil iad fhéin a dhéanann cinneadh maidir le hiontráil chuig cúrsaí uasiontrála (bliana 2,3 & 4) agus cuireann siad in iúl do CAO cé na hiarratasóirí a bhfuil tairiscint dlite dhóibh.

Ní mór gach eolas ábhartha a chur ar fáil chun cabhair a thabhairt don HEI agus iad ag déanamh measnú ar d'iarrtas. Na cáipéisí seo a leanas san áireamh:
  • Cóipeanna de gradam FETAC Leibhéal 5 agus 7
  • Cóipeanna de BTEC agus gradam eile
  • Tras-scríbhinn ó Ardoideachas roimhe seo
  • CV le eolas maidir le taithí roimhe seo agus tagairtí oirúnach
  • Ráiteas spéise
All supporting documentation, including cover sheet, must be sent to ‘Uasiontráil, CAO, Tower House, Eglinton St., Galway’. Má theipeann tú na cáipéisí tacaíochta a sholáthar tá seans go diúltófar an HEI d'iarratas.