Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 14 of 23

RÁITEAS AR THAIFEAD IARRATAIS

Roimh dheireadh mhí na Bealtaine seolfar Ráiteas ar Thaifead Iarratais chugat mar admháil dheireanach sa chaoi gur féidir leat a chinntiú gur taifeadadh an t-eolas ar fad ina iomlán agus i gceart. Ba chóir duit na rudaí seo a leanas a sheiceáil:

  1. An bhfuil do chuid roghanna cúrsaí go léir taispeánta agus san ord ceart?

  2. An bhfuil gach ceann de na cóid chúrsa ceart?

  3. An bhfuil na huimhreacha scrúdaithe ceart?

  4. An bhfuil na scrúduithe agus na díolúintí ar fad luaite?

  5. An bhfuil na sonraí pearsanta go léir ceart?

Mura sroicheann an Ráiteas thú roimh an 1 Meitheamh, is gá teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach. D’fhéadfá a bheith siar go mór leis mura ndéanann tú amhlaidh, e.g. d’fhéadfá gan aon tairiscint a fháil.

Tá stampa ar an Ráiteas ar Thaifead Iarratais le go mbeidh a fhios agat cén uair a phriontáil an CAO an doiciméad; beidh athruithe a rinneadh ar d'iarratas i ndiaidh an dáta seo le feiceáil ar do chuntas CAO ar líne. Logáil isteach i do chuntas CAO tríd an tsaoráid 'M'iarratas' le cinntiú go bhfuil d'eolas nuashonraithe cláraithe ina iomláine agus i gceart roimh an sprioc Athrú Intinne an 1 Iúil ar 5:15pm.

ATHRÚ INTINNE

Is féidir athruithe a dhéanamh ar do roghanna cúrsaí go dtí an 31 Eanáir ag 5:15pm gan táille bhreise a íoc. Ag tús mhí Feabhra, beidh saoráid ‘Athrú ar Roghanna Cúrsaí’ ar fáil ar líne ar tháille €10. Féadfaidh iarratasóirí cláraithe an tsaoráid sin a úsáid chun aon chúrsaí srianta nach bhfuil liostaithe ar iarratas cheana féin a chur leis, nó iarratasóirí cláraithe sa chatagóir shrianta ar gá dóibh a rogha cúrsaí a athrú, suas go dtí an 1 Márta 2018 ag 5:15pm.

Osclaíonn saoráid ‘Athrú Intinne’ ar líne an CAO ag tús mhí na Bealtaine agus cuirtear deireadh leis an 1 Iúil ag 5:15pm- tá srianta i bhfeidhm (féach ar leathanach 3). Is féidir leat an tsaoráid ar líne a úsáid chomh minic agus is mian leat chun cur le do chúrsaí, iad a bhaint nó a chur in ord arís, agus ní ghearrfar aon táille bhreise ort go dtí an 1 Iúil ag 5:15pm.

Chun roghanna cúrsaí a athrú, logáil isteach i do Chuntas CAO tríd an tsaoráid ‘M’Iarratas’ agus cliceáil ar ‘Cuir Roghanna Cúrsaí Leibhéal 8 leis’ nó ‘Cuir Roghanna Cúrsaí Leibhéal 7/6’ leis. Ina dhiaidh sin, féadfaidh tú an liosta ‘Cúrsaí Nua’ a úsáid chun cúrsaí nua a chur isteach, neamhaird a dhéanamh ar rogha cúrsaí reatha, nó an rogha cúrsaí atá agat faoi láthair a chur in ord arís. Ní mór duit gach ceann de do chúrsaí a liostáil bunaithe ar do chuid roghanna ar an liosta nua. Má athraíonn tú cúrsaí ar líne, seolfar admháil chuig do sheoladh ríomhphoist – seiceáil an ríomhphost sin go cúramach agus cuir an CAO ar an eolas maidir le haon earráidí nó nithe a fágadh ar lár. Ba chóir duit seiceáil freisin go bhfuil do chúrsaí nuashonraithe tríd an tsaoráid ‘M’Iarratas’ a úsáid roimh an 5:15pm an 1 Iúil.

Tabhair faoi deara: Ní féidir leat cúrsaí srianta a thabhairt isteach leis an tsaoráid ‘Athrú Intinne’. Eisceacht: I gcás cúrsa srianta ar ionann na nósanna imeachta measúnachta don chúrsa a roghnaíonn tú agus cúrsa atá roghnaithe agat faoin 1 Feabhra 2018 ag 5:15pm, d'fhéadfaí go mbeadh cead agat an rogha sin a dhéanamh leis an áis ‘Athrú Intinne’. Ba cheart labhairt leis an institiúid ardoideachais cuí sula roghnaíonn tú cúrsa den saghas seo.

Má chuireann tú Athrú Intinne isteach, cealaíonn sé agus tagann sé in áit gach rogha cúrsa a rinne tú cheana in aon chatagóir ina ndéantar athruithe.

Iarratais Dhéanacha Eisceachtúla (Eisceacht i leith an amchláir)

Níl feidhm leis an spriocdháta eisceachtúil den 22 Iúil ag 5:15pm ach amháin i gcás iarratasóirí ar mic léinn fochéime iad i láthair na huaire in aon bhliain in aon cheann de na hInstitiúidí Ardoideachais rannpháirteacha (faoi réir na n-eisiamh atá ar lch 15). D’fhonn leas a bhaint as an tsaoráid Iarratais Dhéanacha Eisceachtúla ní mór go ndeachaigh tú isteach san Institiúid Ardoideachais trí chóras an CAO.

Next