Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

Iarratas CAO do 2020 (Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2020 dul isteach)
** Nua 2020 Iarratasoirí Amháin **

Sula ndéantar iarratas:
 1. Má thosaigh tú iarratas 2020 roimhe seo agus má bhfuair tú d'uimhir iarratais téigh chuig "M'Iarratas" agus beidh tu in ann d'iarratais a fheiceáil/athrú.
 2. Léigh 2020 Lámhleabhar an CAO
 3. Léigh Athruithe Cúrsaí chun athruithe tábhachtacha ar chúrsaí a fháil amach.
B'fhéidir gur mhaith leat an treoir-leathanach a úsáid taispeána idirghníomhach a úsáid.

Treoracha

 • Más iarratasóir Lánfhásta (23 bhliain ar nó roimh 1ú Eanair 2020) nó iarratasóir i gcatagóir shrianta ní mór duit teangmháil a dhéanamh le na hInstitúidí Ardoideachas ROIMH iarratas dhéanach a dhéanamh.
   
 • In aon bhliain amháin, NÍ fhéadfaidh tú níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh. Má cheapann tú2020 gur sheol tú iarratas ar líne cheana féin nó go bhfuair tú uimhir iarratais an CAO cheana féin, téigh ar aghaidh chuig an áis "M'Iarratas" a úsáid. Ní bhfaighidh iarrthóirí a dhéanann níos mó ná iarratas amháin aon aisíocaíocht.
   
 • Is é an táille ar iarratas deireanach ar líne €60.
  Chun eolas breise a fháil ar tháillí agus ar spriocdhátaí, féach, le do thoil, tábla na dtáillí.
   
 • Féadfaidh iarrthóirí a dhéanann iarratas ar líne an táille iarratais a íoc le Cárta Creidmheasa nó Cárta Sochair (Visa nó MasterCard). É sin nó féadfaidh iarrthóirí an táille iarratais a íoc roimh ré i mbanc i bPoblacht na hÉireann leis an bhFoirm Íocaíochta Táillí Iarratais. Mura bhfuair tú Foirm Íocaíochta Táillí Iarratais, gheobhaidh tú ceann ach teagmháil a dhéanamh leis an CAO.
   
 • Is é an 1 Bealtaine 2020 (5:15pm) an spriocdháta d’iarratais dhéanacha.
  Ba é an 1 Feabhra 2020 (5:15pm) an spriocdháta do ghnáthiarratais.
   
 • Ní fhéadfaidh iarratasóirí ach iarratas amháin a dhéanamh (ar líne nó ar pháipéar). Gearrfar pionós de €10 breise ar an té a sheolann isteach níos mó ná iarratas amháin (ar líne nó ar pháipéar).
   
 • Mature applicants (those 23 years of age on or before the 1st of January 2020) and applicants who have qualifications other than the 1985-2020 Irish Leaving Cert and/or 2002-2020 QQI FET/FETAC Level 5/6 must complete the relevant sections of the application form and post supporting documents to the CAO without delay. Féach anseo (nó leathanach 12 de 2020 Lámhleabhar an CAO) chun treoracha breise a fháil.
  N.B. Caithfear d’ainm agus Uimhir Iarratais an CAO a mharcáil ar gach cáipéis.
   
 • Buanchónaí lasmuigh den Aontas Eorpach (faoi láthair nó san am a caitheadh): D’fhéadfadh sé gur gá d’iarratasóirí atá ina gcónaí anois, nó a bhí ina gcónaí, lasmuigh den Aontas Eorpach, a gcuid iarratas a sheoladh díreach chuig na hinstitiúidí. Ba chóir do na hiarrthóirí sin an mhír ábhartha ar Leathanach 21 den Lámhleabhar a léamh 2020 Lámhleabhar an CAO.
Cliceáil ar 'Lean ar aghaidh leis an Iarratas' thíos chun d’iarratas a thosú.