Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

Déan teagmháil leis an CAO

Tabhair faoi deara go bhfuil an oifig oscailte ó 09:30 go 13:00, agus 14:00 go 17:00, Luan go hAoine.

Is é an córas ríomhphoist an bealach is fearr agus is éifeachtaí le teagmháil a dhéanamh le CAO.

Má tá Uimhir Iarratais CAO agat cheana fhéin, ansin úsáid an uimhir sin i ngach chumarsáid - tabharfaidh sé seo seans dhúinne d'iarratas a athbhreithniú agus freagra a sheoladh ar ais chugat, laistigh de lá amháin oibre de gnáth.

Má bhaineann d'fhiosrúchán le cáilitheacht, díolúine, srianta, nó le riachtanais maidir le cúrsaí, ansin ba cheart dhuit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Institiúid Tríú Leibhéil (HEI). Cliceáil anseo leis na sonraí teagmhála a fháil.

Cliceáil anseo maidir le gach fiosrúchán óna nuachtáin nó na meáin.
DARE / HEAR
Ba cheart féachaint ar na treoirleabhair atá foilsithe agus teagmháil a dhéanamh le CAO mura féidir leat freagraí ar do chuid ceisteanna a fháil i gcás comhlíonadh na bhfoirmeacha HEAR nó SIF/DARE. Beidh foireann oilte againn le ceisteanna a fhreagairt agus na ranna seo den fhoirm a chomhlíonadh i gceart.

Ba cheart aon cheisteanna maidir leis an tslí ina ndéanfar iarratais a mheas agus tairisicintí a ullmhú a sheoladh chuig Oifigí Rochtana agus Míchumais sna colaistí agus ní chuig CAO. Níl aon bhaint ag an CAO le cinntí maidir le hiontráil chuig aon chúrsa atá sa chóras lárnach.

Le labhairt le hionadaí DARE in Oifigí Rochtana in aon cheann de na hinstitiúidí atá páirteach sa scéim sin, bain úsáid as na sonraí teagmhála atá liostaithe anseo.

Le labhairt le hionadaí HEAR in Oifigí Rochtana in aon cheann de na hinstitiúidí atá páirteach sa scéim sin, bain úsáid as na sonraí teagmhála atá liostaithe anseo.
Seoladh: An Lár-Oifig Iontrála,
Teach an Túir,
Sráid Eglinton,
Gaillimh, Éire.
Teil. +353-(0)91-509800
Facs +353-(0)91-562344

Ag amanna áirithe den phróiseas iarratais beidh línte ghutháin an CAO thar a bheith gnóthach agus mar sin molann muid d'iarratasóirí a gcuid fiosrúcháin a sheoladh isteach ar-líne ar an bhfoirm theagmhála atá curtha ar fáil don ghnó áirithe sin.
Gearáin:
Tá sé de aidhm ag CAO seirbhís den scoth a sholathar do gach iarratasóir. Má tá gearán agat maidir leis an tseirbhís sin, ansin ba cheart duit é sin a chur in iúl dúinn. Write or e-mail us using the contact details above and mark your message "gearán". Déileáilfar le gach gearán go sciobtha agus ar bhealach cóir agus neamhchlaonta.

Tábhachtach: Is iad na hInstitiúidí Triú Leibhéil a dhéanann cinntí maidir le hiontráil chuig cúrsaí agus ní hé an CAO. Má tá gearán agat maidir le cinneadh a rinne ceann de na hInstitiúidí Triú Leibhéil sin, ansin ba cheart dhuit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Institiúidí Triú Leibhéil cuí.

Tá Coimisiún Neamhspleách Achomhairc ag CAO gur féidir le hiarratasóirí dul ina mhuinín má mheasann siad nár dheileáil CAO lena ngearán go míchneasta agus nach bhfuil na gearáin sin réitithe cheana fhéin ag CAO (see page 22 of the CAO Handbook).
An Lár-Oifig Iontrála Ltd. (Universities and other Higher Education Institutions)
Cláraithe in Éirinn Uimhir 53983
Oifig Chláraithe: Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh.