Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/


The CAO premises is temporarily closed due to the recent government measures introduced to control the spread of Covid-19 Coronavirus. For more details, click anseo.

Click anseo for answers to common questions relating to COVID-19.

Déan teagmháil leis an CAO

Tabhair faoi deara go bhfuil an oifig oscailte ó 09:30 go 13:00, agus 14:00 go 17:00, Luan go hAoine.

Is é an córas ríomhphoist an bealach is fearr agus is éifeachtaí le teagmháil a dhéanamh le CAO.

If you have a CAO Application Number please include it in all communication - this will allow us the opportunity to review your application and reply to your query, usually within one working day.

Má bhaineann d'fhiosrúchán le cáilitheacht, díolúine, srianta, nó le riachtanais maidir le cúrsaí, ansin ba cheart dhuit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Institiúid Tríú Leibhéil (HEI). Cliceáil anseo leis na sonraí teagmhála a fháil.

Cliceáil anseo maidir le gach fiosrúchán óna nuachtáin nó na meáin.
DARE / HEAR
Ba cheart féachaint ar na treoirleabhair atá foilsithe agus teagmháil a dhéanamh le CAO mura féidir leat freagraí ar do chuid ceisteanna a fháil i gcás comhlíonadh na bhfoirmeacha HEAR nó SIF/DARE. Beidh foireann oilte againn le ceisteanna a fhreagairt agus na ranna seo den fhoirm a chomhlíonadh i gceart.

Ba cheart aon cheisteanna maidir leis an tslí ina ndéanfar iarratais a mheas agus tairisicintí a ullmhú a sheoladh chuig Oifigí Rochtana agus Míchumais sna colaistí agus ní chuig CAO. Níl aon bhaint ag an CAO le cinntí maidir le hiontráil chuig aon chúrsa atá sa chóras lárnach.

Le labhairt le hionadaí DARE in Oifigí Rochtana in aon cheann de na hinstitiúidí atá páirteach sa scéim sin, bain úsáid as na sonraí teagmhála atá liostaithe anseo.

Le labhairt le hionadaí HEAR in Oifigí Rochtana in aon cheann de na hinstitiúidí atá páirteach sa scéim sin, bain úsáid as na sonraí teagmhála atá liostaithe anseo.
Seoladh:
An Lár-Oifig Iontrála
Teach an Túir
Sráid Eglinton
Gaillimh
H91 X25V
Éire
Teil. +353-(0)91-509800
Facs +353-(0)91-562344

Ag amanna áirithe den phróiseas iarratais beidh línte ghutháin an CAO thar a bheith gnóthach agus mar sin molann muid d'iarratasóirí a gcuid fiosrúcháin a sheoladh isteach ar-líne ar an bhfoirm theagmhála atá curtha ar fáil don ghnó áirithe sin.
Gearáin:
Tá sé de aidhm ag CAO seirbhís den scoth a sholathar do gach iarratasóir. Má tá gearán agat maidir leis an tseirbhís sin, ansin ba cheart duit é sin a chur in iúl dúinn. Write or e-mail us using the contact details above and mark your message "gearán". Déileáilfar le gach gearán go sciobtha agus ar bhealach cóir agus neamhchlaonta.

Tábhachtach: Is iad na hInstitiúidí Triú Leibhéil a dhéanann cinntí maidir le hiontráil chuig cúrsaí agus ní hé an CAO. Má tá gearán agat maidir le cinneadh a rinne ceann de na hInstitiúidí Triú Leibhéil sin, ansin ba cheart dhuit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Institiúidí Triú Leibhéil cuí.
Independent Appeals Commission:
The CAO has an Independent Appeals Commission (IAC), to which recourse may be had by applicants who believe that they have been treated unfairly by CAO, and whose gearán have not been resolved by CAO.

The role of the Appeals Commission is to ascertain whether or not an applicant has been unfairly treated by CAO.

The CAO IAC considers appeals in a consistent manner under the following set of tests:
  1. Has CAO made an error or omission in instructing the applicant or in processing the applicant's application?
  2. Has the applicant been given clear instructions?
  3. Has the applicant been given reasonable opportunity to provide information correct, complete and on time?
  4. Has the applicant been given reasonable opportunity to correct errors or omissions?
  5. Has some event or circumstance, outside of the applicant's control, prevented the applicant availing of the above opportunities?
Appeals must be made in writing, be signed by the applicant and must describe the alleged unfair treatment. Appropriate supporting documentation should accompany the appeal.

The Appeals Commission cannot set the rules aside for applicants who appeal for special treatment. Appeals should be addressed to: The Secretary, CAO Independent Appeals Commission, c/o Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh, Éire.
An Lár-Oifig Iontrála Ltd. (Universities and other Higher Education Institutions)
Cláraithe in Éirinn Uimhir 53983
Oifig Chláraithe: Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh.