Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/


Covid-19 update: The CAO premises are temporarily closed due to the government measures introduced to control the spread of Covid-19 Coronavirus.

If you have a query or an account access issue, please e-mail us via the Correspondence Section of your CAO Account (or the Contact section of the website). Please remain patient and allow our online team sufficient time to deal with your request. Make sure to include as much information as possible to assist us in handling your query.

Please note: postal correspondence is being processed as usual.

Ceisteanna a chuirtear go minic

Tabhair faoi deara go bhfuil an oifig oscailte ó 09:30 go 13:00, agus 14:00 go 17:00, Luan go hAoine..
D'fhéadfadh an freagra ar do fhiosrúchán a bheith san áireamh sa liosta seo a leanas de cheisteanna atá coitianta..

 1. An bhfuair tú m'iarratas CAO ar-líne?
  Is féidir leat d'iarratas ar-líne CAO a dheimhniú ach logáil isteach nó ceangal le háis "M'Iarratas" ar-líne.
   
 2. I am not receiving e-mails from CAO.
  Seiceáil go bhfuil an seoladh ríomhphoist ar do chuntas CAO ceart agus cruinn. Seiceáil go bhfuil an seoladh ríomhphoist ar do chuntas CAO ceart agus cruinn. Breathnaigh ar na fillteáin "Junk" nó "Spam" i do chuntas ríomhphoist agus marcáil aon ríomhphost a thagann ón CAO mar "not junk" nó "not spam".
   
 3. Teastaíonn uaim mo shonraí pearsanta a athrú ar-líne.
  Is féidir leat do shonraí pearsanta (seachas d'ainm agus do dháta breithe) a athrú ach ceangal le chuntas i CAO. Má theastaíonn uait d'ainm nó do dháta breithe a athrú, ansin caithfidh tú cead i scríbhinn a lorg ó CAO. Nuair a thugtar cead dhuit é seo a dhéanamh, ansin d'fhéadfadh sé 5 lá oibre a thógáil sula mbíonn na sonraí sin nuashonraithe..
   
 4. Níl m'Uimhir Ardteistiméireachta roimhe seo agam agus mar sin níl mé in ann í a sholathar ar-líne anois.
  Nuair a fhaigheann tú d'uimhir scrúduithe Ardteistiméireachta roimhe seo, ansin logáil isteach i do chuntas CAO arís agus cliceáil ar Athraigh Cáilíochtaí agus Sonraí Mheasúnachta. Is féidir uimhreacha scrúduithe a sholáthar ag aon am roimh an spriocdháta a bhaineann le d'iarratas. Seachas sin, ba cheart dhuit ríomhphost a sheoladh chuig CAO agus d'uimhir cheart Ardteistiméireachta a sholáthar chomh maith leis an mbliain a ndearna tú an scrúdú sin.
   
 5. Rinne mé dearmad tic a chur sa bhosca sa roinn do chailíocht agus mheasúnacht i m'iarratas. Cad is féidir liom a dhéanamh anois?
  Más mian leat sonraí Qualifications and Assessment a chur le d'iarratas faoi láthair, bain usáid as an leathanach "Teagmháil" agus scríobh chuig CAO leis na sonraí atá tú ag iarradh chur ar an roinn Qualifications and Assessment.
   
 6. Nuair a cliceálaim ar "Déan Iarratas" nó "M'Iarratas" faighim "Page not Found." Tá gach rud eile ar an suíomh CAO ag obair dom.
  Níl do bhrabhsar ag glacadh le teastas daingean an CAO. Le do thoil, bain usáid as bhrabhsar eile mar shampla Mozilla Firefox nó Google Chrome.
  Chun seic a dhéanamh ar stádas teastas (brabhsar) do chliant téigh chuig www.howsmyssl.com.
   
 7. Níl dóthain spáis sa roinn d'iarratasóirí ar bhonn aibíochta le mo chuid sonraí ar fad a sholáthar. Cad is féidir liom a dhéanamh faoi sin?
  Mura bhfuil dóthain spáis sa roinn d'iarratasóirí ar bhonn aibíochta le do chuid sonraí ar fad a sholáthar, ansin is féidir leat an t-eolas breise a chur ar fáil leis na doiciméid a sheolann tú sa phost.
   
 8. Nuair a logáilim amach as m'iarratas an gciallaíonn sé sin nach féidir cur leis an eolas a seoladh chuig an CAO nó é a leasú ar aon bhealach ag aon am sa todhchaí.
  Nuair a logáileann tú amach as do chuntas déantar an t-eolas ar fad a sholáthar tú a shábhailt ar chóras an CAO. Is féidir leat logáil isteach i do chuntas ag aon am roimh na spriocdhátaí agus athruithe/rudaí sa bhreis a sholáthar.
   
 9. Bhí mé ag soláthar eolais ar an leathanach do Chailíochtaí agus Mheasúnacht agus tharla tuairt ríomhaireachta agus chailleas m'eolas ar fad dá barr.
  Tá srian ama ar an leathanach seo agus d'fhéadfadh sé a bheith difriúil ó bhrabhsálaí amháin go dtí ceann eile. Ba cheart dhuit an t-eolas atá á sholáthar agat a shábhailt go rialta agus thú ag cur isteach eolais sa roinn seo. Is féidir leat filleadh ar an roinn seo arís agus eolas a athrú nó cur leis suas go dtí an spriocdháta a bhaineann le d'iarratas.
   
 10. Líon mé isteach an Roinn do Chailíochtaí agus do Mheasúnachta, ach ní raibh mé críochnaithe le soláthar na sonraí ar fad. Anois, ní thabharfaidh se cead dhom mo chuid cailíochtaí nó mo chuid sonraí measúnachta a nuashonrú; tá an córas ag iarraidh orm mo rogha cúrsaí a sholathar. Céard is féidir liom a dhéanamh?
  Caithfidh tú do rogha cúrsaí a sholáthar ar dtús. Nuair atá do rogha cúrsaí curtha ar fáil agat, ansin beidh tú in ann an Roinn a bhaineann le Cáilíochtaí agus Measúnú a leasú gan aon stró.
   
 11. Sheolas iarratas chuig CAO i mbliain dhifriúil, an féidir liom an t-sean uimhir thagartha a úsáid?
  Ní féidir, nuair a sheolann tú iarratas eile isteach, ansin tabharfar uimhir thagartha NUA dhuit.
   
 12. Nuair a logálaim isteach i mo chuntas le CAO, ní ligeann sé dhom mo rogha cúrsaí a sholathar agus leanann an córas ag iarraidh orm mo chuid sonraí maidir le Cailíochtaí agus Measúnachta a sholathar
  Caithfidh tú an leathanach do Cháilíochtaí agus do Mheasúnú a chomhlíonadh ar dtús sula gcuireann tú do rogha cúrsaí ar fáil.
   
 13. Ní ligeann mo chuntas dom cúrsaí a athrú nó cur le mo roghanna
  Is gá roghanna cúrsaí nó cur le do roghanna a dhéanamh ag amanna ar leith. Cliceáil anseo le treoracha a fháil maidir le dataí a bhaineann le hAthruithe Intinne.
   
 14. An gá dom pasfhocal a bheith agam do mo chuntas?
  Tá gá le pasfhocal don chuntas atá agat le go mbeadh d'iarratas slán.
   
 15. An gá dom seoladh ríomhphoist a bheith agam?
  Tá gá le seoladh ríomhphoist. Seolfar admhálacha ríomhphoist. Is feidir leat do sheoladh ríomhphoist a athrú ar d'iarratas ag aon am a fheileann thú. Is feidir leis an iarratasóir é seo a dhéanamh
   
 16. Tá mo uimhir scrúdaithe seolta agam chuig CAO trí ríomhphost ach níl mo chuntas ar líne nuashonraithe.
  Ní dhéantar cuntais ar líne an CAO a nuashonrú láithreach i gcás leasuithe ar uimhreacha scrúduithe a sheoltar isteach le ríomhphost nó sa ghnáth phost. Ba cheart dhuit do chuntas a sheiceáil níos deireanaí lena chinntiú go bhfuil an leasú déanta.
   
 17. Táim ag chur isteach ar chúrsa le rogha ábhair, conas a chuirim isteach mo rogha ábhair? Cúrsaí le rogha ábhair CW018 / CW037 / CW108 / CW178 / CW438 / CW858 / CW908 / CW917 / DN200 / DN250 / DN520 / DN530 / DN541 / DN600 / DN660 / DN700 / LM050 / LY207 / LY218 / MH212 / MH401 / MH404 / MH502 / MH601 / MH602 / MH803 / TR114 / TR177 / TR208 / TR239 / TR277 / TR323 / TR324 / TR326 / TR447 / TR455 / TR563 / TR597 / TR636 / TR639 / TR666 / TR667 / TR668 / TR669 / TR670 / TR671 / TR672 / TR756 / WD001 / WD002 / WD005 / WD006 / WD007 / WD048 / WD200
  Más mian leat iarratas a dhéanamh ar na chúrsaí seo be chóir duit an cód cuí a chur isteach. Ansin beidh tú in ann do chúrsaí a chur isteach níos déanaí leis an áis "Roghanna Ábhair" atá le fáil i Rannán Leibhéal 8.
   
 18. Rinne mé scrúduithe GCE/GCSE cheana fhéin, cén áit a gcuirfidh mé mo chuid torthaí isteach?
  Is gá dhuit fótachóipeanna A4 deimhnithe (deimhnithe le stampa na scoile) de na teastais cuí d'aon scrúdú GCE/GCSE atá críochnaithe agat, agus a bhfuil teastas ar fáil dóibh a sheoladh sa phost chuig CAO. Breathnófar orthu seo agus critéir cháilitheachta á gcur i bhfeidhm le hiontráil ar chúrsaí sa chóras. Ní ghlacfar le torthaí atá priontáilte ar pháipéar oifigiúil na scoile. Ní ghlacfar ach an oiread le torthaí scrúduithe a thagann isteach ar an facs nó le ríomhphost.
   
 19. Tá iarratas seolta agam chuig UCAS freisin. Cá bhfuil an cnaipe le haghaidh iarratas a sheoladh isteach le fáil ar fhoirm iarratais an CAO?
  Tá córas an CAO éagsúil ar UCAS sa mhéid agus nach gá duit gach rud a chur ar fáil i d'iarratas ag an tús. Déanfaidh an coláiste d'iarratas a mheas bunaithe ar an eolas ar fad atá ar fáil agus an obair mheasúnachta á déanamh.
   
 20. Conas d'iarratas a chealú
  In order to cancel a CAO application you must download a Cancellation form. Ensure you have read and understand the form fully before sending your request to CAO.
   
 21. Conas a bheidh fhois agam go bhfuair CAO mo chuid doiciméid?
  Más mian leat deimhniú a fháil ón CAO go bhfuarthas do chuid doiciméad, ní mór duit cárta poist atá stampáilte agus ar a bhfuil do sheoladh féin a chur san áireamh. Sheolfaidh CAO an cárta poist seo nuair a sroicheann na doiciméid ag CAO. Le do thoil, tabhair faoi deara is ort féin, an t-iarratasóir, atá an cúram a chinntiú go bhfuil do chuid doiciméid seolta go hiomlán agus i gceart, ní seiceálann CAO é seo. Scanfaidh CAO na doiciméid agus beidh deis agat féachaint orthu ar líne trí 'M'Iarratas' ar suíomh greasán CAO (i rith na chéad dhá seachtain in Aibréan, má faightear na doiciméad roimh lár Márta agus na céad dhá seachtain in Iúil, má dhearna tú iarratas déanach).
   
 22. Cathain a bheidh mé in ann mo dhociméad a fheicáil ar líne?
  Má sheol tú doiciméid tacaíochta chuig CAO beidh tú in ann féachaint orthu ar líne trí 'M'Iarratas' ar suíomh greasán CAO i rith na chéad dhá seachtain in Aibréan (má dhearna tú d'iarratas roimh 1ú Feabhra agus má faightear na doiciméad roimh lár Márta) agus na céad dhá seachtain in Iúil (má dhearna tú iarratas déanach).