Cookie Consent:  We use necessary cookies to make our site work. In particular, secure encrypted session cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

Additional cookies are required to use services from third parties such as Site Search 360 (site search), Prospectus Plus (interactive handbook) and IBM (Virtual Assistant). If you wish to use these services you must accept additional cookies.

For more details, please see our privacy statement.

Iarratas CAO do 2024 (Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2024 dul isteach)
** Nua 2024 Iarratasoirí Amháin **

Sula ndéantar iarratas:
 1. Má thosaigh tú iarratas 2024 roimhe seo agus má bhfuair tú d'uimhir iarratais téigh chuig "M'Iarratas" agus beidh tu in ann d'iarratais a fheiceáil/athrú.

Treoracha

 • Más iarratasóir Lánfhásta (23 bhliain ar nó roimh 1ú Eanair 2024) nó iarratasóir i gcatagóir shrianta ní mór duit teangmháil a dhéanamh le na hInstitúidí Ardoideachas ROIMH iarratas dhéanach a dhéanamh.
   
 • In aon bhliain amháin, NÍ fhéadfaidh tú níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh. Má cheapann tú2024 gur sheol tú iarratas ar líne cheana féin nó go bhfuair tú uimhir iarratais an CAO cheana féin, téigh ar aghaidh chuig an áis "M'Iarratas" a úsáid. Ní bhfaighidh iarrthóirí a dhéanann níos mó ná iarratas amháin aon aisíocaíocht.
   
 • Is é an táille ar iarratas deireanach ar líne €60.
  Chun eolas breise a fháil ar tháillí agus ar spriocdhátaí, féach, le do thoil, tábla na dtáillí.
   
 • Féadfaidh iarrthóirí a dhéanann iarratas ar líne an táille iarratais a íoc le Cárta Creidmheasa nó Cárta Sochair (Visa nó MasterCard). É sin nó féadfaidh iarrthóirí an táille iarratais a íoc roimh ré i mbanc i bPoblacht na hÉireann leis an bhFoirm Íocaíochta Táillí Iarratais. Mura bhfuair tú Foirm Íocaíochta Táillí Iarratais, gheobhaidh tú ceann ach teagmháil a dhéanamh leis an CAO.
   
 • Is é an 1 Bealtaine 2024 (5:15pm) an spriocdháta d’iarratais dhéanacha.
  Ba é an 1 Feabhra 2024 (5:15pm) an spriocdháta do ghnáthiarratais.
   
 • Ní fhéadfaidh iarratasóirí ach iarratas amháin a dhéanamh (ar líne nó ar pháipéar). Gearrfar pionós de €10 breise ar an té a sheolann isteach níos mó ná iarratas amháin (ar líne nó ar pháipéar).
   
 • Ní mór d'Iarratasóirí Lánfhásta (atá 23 bliain d’aois an 1 Eanáir 2024 nó roimhe) agus iarratasóirí le cáilíochtí seachas Scrúdú na hArdteistiméireachta i bPoblacht na hÉireann (1985–2024) agus/nó Scrúduithe FET/FETAC Leibhéal 5/6 QQI (2002–2024) na rannán ábhartha den fhoirm iarratais a chomhlánú agus doiciméad tacaíochta a sheol gan moill. Féach anseo for further instructions.
  N.B. Caithfear d’ainm agus Uimhir Iarratais an CAO a mharcáil ar gach cáipéis.
   
 • Buanchónaí lasmuigh den Aontas Eorpach (faoi láthair nó san am a caitheadh): D’fhéadfadh sé gur gá d’iarratasóirí atá ina gcónaí anois, nó a bhí ina gcónaí, lasmuigh den Aontas Eorpach, a gcuid iarratas a sheoladh díreach chuig na hinstitiúidí. It is important that such applicants read the appropriate section of the 2024 Lámhleabhar an CAO.
Cliceáil ar 'Lean ar aghaidh leis an Iarratas' thíos chun d’iarratas a thosú.